دانلود(آنالیز پایداری سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدود کننده های خروجی AVR و PSS)

آنالیز پایداری سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدود کننده های خروجی AVR و PSS|41014699|ajs1535599|Smallsignal stability,Lowfrequency oscillations,AVR,PSS,Windup limiters
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آنالیز پایداری سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدود کننده های خروجی AVR و PSS هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters *a b s t r a c t
Small-signal stability analysis in a power system uses a linearized approximation of its nonlinear model
to analyze its behavior when subjected to small perturbations. In this approach there is an implicit
assumption that the perturbations are small enough so the imprecisions of the linear approximation with
respect to the nonlinear model remain within an acceptable range. This restricts the validity of the linearized
model to a neighborhood of the equilibrium conditions under which the model was obtained. Usually
the size and shape of this neighborhood is determined by the regions in the state-space where no
protective limiters are active. However there may be situations when a relatively small perturbation
drives the system to such regions yet there is still no threat to the stable operation of the system. This
paper proposes a method to find an attraction area of the system using a linearized model with the addition
of AVR and PSS output limiters in such a way that this area includes parts of the regions of the state
space where the limiters are active therefore widening the neighborhood of the equilibrium point where
stability is guaranteed. The obtained results show that this attraction area is much larger than the neighborhood
defined by the region where the linearized approximation is valid and also indicate that the linearized
model with the addition of AVR and PSS output limiters can provide good approximations of the
nonlinear system trajectories even in some parts of the regions where the limiters are active

آنالیز پایداری سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدود کننده های خروجی AVR و PSS

چکیده:

تحلیل پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت از یک تقریب خطی شده مدل غیر خطی سیستم قدرت برای تحلیل رفتارش زمانیکه در معرض اغتشاش های کوچک قرار می گیرد استفاده می کند. در این روش، یک فرض ضمنی وجود دارد که اغتشاش ها بقدر کافی کوچک باشند که غیر دقیق بودن(بی دقتی) تقریب خطی با توجه به مدل غیر خطی در رنج قابل قبولی باقی بماند. این، اعتبار مدل خطی شده را محدود به همسایگی شرایط تعادلی که تحت آن این مدل بدست آمد می کند. معمولا اندازه و شکل این همسایگی توسط نواحی فضای حالت که در آن هیچ محدود کننده حفاظتی وجود ندارد مشخص می گردد. با این وجود، ممکن است شرایطی وجود داشته که یک اغتشاش نسبتا کوچک سیستم را به چنین نواحی براند، با اینحال هیچ تهدیدی برای عملکرد پایدار این سیستم وجود ندارد. این مقاله یک روش برای یافتن ناحیه جذب سیستم با استفاده از مدل خطی شده بعلاوه محدود کننده های خروجی AVR و PSS پیشنهاد می کند، بطوریکه این نواحی شامل قسمت هایی از نواحی فضای حالت که در آن این محدودکننده ها فعال باشند، به این منظور همسایگی نقطه تعادل که در آن پایداری تضمین شده گسترش می یابد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این ناحیه جذب بسیار بزرگتر از همسایگی تعریف شده در ناحیه ای که تقریب خطی شده در آن معتبر(صحیح) است می باشد، و بعلاوه تاکید دارد که مدل خطی شده با محدود کننده های خروجی AVR و PSS، می تواند تقریب های خوبی از منحنی های مسیر سیستم غیر خطی حتی در برخی قسمت های نواحی که محدود کننده ها فعال می باشند ارائه دهد.

.