دانلود(مبانی نظری رفتار مصرف کننده)

مبانی نظری رفتار مصرف کننده|32037586|ajs1535599|مبانی نظری رفتار مصرف کننده
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری رفتار مصرف کننده هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید . رفتار مصرف کننده 2 - 13 - 1 - تعریف رفتار مصرف کننده 2 - 13 - 2 - مفاهیم کلیدي رفتار مصرف کننده 1 - رفتار مصرف کننده انگیزشی است 2 - رفتار مصرف کننده در برگیرنده فعالیتهاي زیادي است 3 - رفتار مصرف کننده یک فر آیند است 4 - رفتار مصرف کننده در زمانهاي مختلف داراي پیچیدگی هاي متفاوت است 5 - رفتار مصرف کننده نقش هاي مختلفی را در بر می گیرد 6 - رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است 7 - رفتار مصرف کننده در افراد مختلف متفاوت است 2 - 13 - 3 - مدل نیکوزیا 2 - 13 - 4 - مدل هوارد - شث مدل پردازش اطلاعات بتمن درمورد انتخاب کالا توسط مصرف کنندگان 2 - 13 - 5 - مدل کاتلر برای رفتار خرید مشتری 2 - 14 - فرآیند تصمیم گیري مشتری در خرید 1 - شناخت مساله 2 - جمع آوري اطلاعات 3 - ارزیابی گزینه ها 4 - خرید 5 - رفتار پس از خرید 2 - 15 - چهارچوب نظری 2 - 16 - پیشینه تحقیق 2 - 16 - 1 - پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل کشور 2 - 16 - 2 - پیشینه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور فهرست منابع رفتار مصرف کننده رفتار مصرف کننده موضوعی جدید در حوزه بازاریابی است . به طوري که اولین کتاب هاي منتشر شده در این زمینه به قبل از سال1968 نمی رسد . اغلب دانشگاه ها تا قبل از سال 1970 تلاشی در این زمینه انجام ندادند ، اما این موضوع در سالهاي اخیر رشد چشمگیري داشته ، به گونه اي که گروه ویژه اي از محققان درباره رفتار مصرف کننده در سال 1970 تشکیل شد و در سال 1990 این گروه 1500عضو از 30 کشور جهان داشت . این نگرش عبارت است از ساماندهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی ، احساسی ، ادراکی ، و شناختی با توجه به برخی جنبه های محیطی که فرد در آن قرار گرفته است . بر همین اساس ، نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر ، احساس و واکنش هایی است که نسبت به محیط اطراف خود ( مثلاً نسبت به خودروی مورد علاقه اش ) دارد . درمورد تعریف نگرش ، موارد گوناگونی مطرح شده است . در هریک از این تعریف ها به نوعی به ارتباط نزدیک آن با رفتار افراد و در کتاب های مدیریتی به ارتباط تنگاتنگ با رفتار مصرف کننده اشاره می شود . به طور مثال ، هاثورن این نگرش را میزان شدت احساساتی که فرد درمورد یک محرک دارد ، تعریف می کند . دیگر تعاریف نیز از دسته بندی اشیا در طیف های ارزیابی بحث کرده اند . در راستای بررسی رفتار مصرف کننده ، می توان گفت تمایل ارزیاب گرایانه یک مصرف کننده در جهت یا مخالف جهت هر عنصر محدوده بازار ، نگرش او را تشکیل می