دانلود(بررسي انواع تقويت کننده ها و کاربرد آنها و مروري بر پاسخ فرکانسي تقويت کننده ها)

بررسي انواع تقويت کننده ها و کاربرد آنها و مروري بر پاسخ فرکانسي تقويت کننده ها|30012478|ajs1535599|بررسي انواع تقويت کننده ها و کاربرد آنها و مروري بر پاسخ فرکانسي تقويت کننده ها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي انواع تقويت کننده ها و کاربرد آنها و مروري بر پاسخ فرکانسي تقويت کننده ها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست:کاربرد تقويت کننده توان در مدلسازيديد کليمدلهاي مداري تقويت کنندهآشنايي با تقويت كننده هاي عملياتي (Opamp)اتصالات تغذيه تقويت كننده هاي عملياتيتقويت کننده توان براي کاربرد هاي UWBجامع و موج كامل تقويت كننده توان موج ميلي متري با استفاده از شبكه¬هاي عصبيتقويت‌کننده‌ي قدرت کلاس c

کاربرد تقويت کننده توان در مدلسازيمدلسازي جامع روش نويني است كه انتشار و ترويج امواج و ميدانهاي الكترومغناطيسي را در سراسر مدار حتي در ساختار قطعه نيمه هادي هم در نظر مي گيرد. اما ما اين تحليل را محدود به قسمتهاي پسيو مدار مي كنيم. در واقع قسمتهاي پسيو مدار را با روش موج كامل حل مي كنيم و نتايج حاصل از اين تحليل را به كميتهاي مداري تبديل مي كنيم تا كل مدار به روش مداري حل شود. با اين تكنيك علاوه بر اينكه به اندازه كافي مناسبي اثرات فركانس بالاي مدار در نظر گرفته مي شود اجراي تحليل ساده تر و سريعتر خواهد شد. مداري كه ما براي اين كار انتخاب كرده ايم. يك تقويت كننده توان است كه جزء اصلي هر فرستنده مايكروويوي است. چون تقويت كننده هاي توان داراي اثرات غيرخطي هستند لذا روش مداري كه براي تحليل آن بايد به كار برده شود. بايد غيرخطي باشد با توجه به روشهاي موجود بهترين روش براي تحليل مدارهاي فركانس بالا روش توازن هارمونيكي است كه ما هم از اين روش استفاده كرده ايم. ابتدا يك تقويت كننده توان طراحي شد. به منظور داشتن حداكثر توان در خروجي و حداكثر خطي بودن اين تقويت كننده در كلاس A باياس شد. براي مدل كردن ترانزيستور مورد استفاده از مدل تجربي Curtice 3 استفاده شده است. تقويت كننده طراحي شده با دو نرم افزار ADS2002 و Microwave Office2002 شبيه سازي شد تا صحت عملكرد آن ثابت شود. چون در ادامه پروژه لازم خواهد شد نتايج حاصل از تحليل ميداني و مدلسازي عصبي را در برنامه توازن هارمونيكي قرار دهيم لذا داشتن اين برنامه ضروري است. بدين خاطر با نرم افزار متلب برنامه اي بر مبناي الگوريتم توازن هارمونيكي نوشته شد همچنين برنامه ديگري هم براساس الگوريتم FDTD نوشته شد تا شبكه هاي تطبيق تقويت كننده به صورت ميداني حل شوند و پارامترهاي پراكندگي آن به دست آيند. اين اطلاعات در كد توازن هارمونيكي نوشته شده براي تهيه ماتريس ادميتانس بخش خطي مدار استفاده مي شود تا بدين ترتيب كل مدار تحليل گردد. از كارهاي ديگر انجام شده در اين پروژه نشان داد قابليت شبكه هاي عصبي در مدل كردن قطعات فعال مايكروويو است. بدين منظور براي ترانزيستور مورد استفاده يك مدل عصبي ايجاد شد كه از اطلاعات مدل Curtice3 آموزش يافته است. توانايي اين مدل عصبي با به كارگيري آن در برنامه توازن هارمونيكي نوشته شده نشان داده شده است.