دانلود(پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم های تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی و تاثیر پارامترهای مختلف)

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم های تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی و تاثیر پارامترهای مختلف|30011658|ajs1535599|پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم های تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی و تاثیر پارامترهای مختلف
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم های تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی و تاثیر پارامترهای مختلف هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالبعنوان صفحهفهرست جدول‌ها ‌بفهرست شكل‌‌ها ‌جفصل 1 مقدمه 11 1 پیشگفتار 11 2 مکانیک انتقال ارتعاشی 3فصل 2 بررسی تاثیر پارامترهای محتلف 92 1 اثر فرکانس 92 2 اثر شتاب مسیر 102 3 اثر زاویه ارتعاش 112 4 اثر زاویه مسیر 122 5 اثر ضریب اصطکاک 142 6 ارزیابی سرعت متوسط انتقال 152 7 حساسیت به بار 212 8 راه حل رفع حساسیت به بار 242 9 اثر وسایل جهت دهی فعال بر نرخ سرعت 26فصل 3 تحلیل سیستم های جهت دهنده 283 1 سیستم جهت دهنده 313 2 روش های تحلیل سیستم 343 3 بهینه سازی 373 4 بهره وری یک وسیله جهت دهنده 393 5 تحلیل 413 6 حالت استقرار طبیعی قطعات در انتقال اتوماتیک 513 7 تحلیل سطوح نرم 52فصل 4 طراحی وسایل جهت دهنده 574 1 ابزارهای بیرون کاسه ای 59فهرست مراجع 62فهرست جدول‌هاعنوان صفحهNo table of figures entries found.فهرست شكل‌‌هاعنوان صفحهشکل ‏1 1: تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی. 4شکل ‏1 2: نیروی وارده به قطعه در تغذیه کننده ارتعاشی. 4شکل ‏1 3: شرایط مدهای گوناگون انتقال ارتعاشی. 7شکل ‏2 1: اثر زاویه ارتعاش شتاب مسیر و فرکانس روی سرعت انتقال. 10شکل ‏2 2: نتایج تئوری اثر زاویه ارتعاش روی سرعت متوسط انتقال. 11شکل ‏2 3: نتایج تئوری اثر ضریب اصطکاک بر زاویه ارتعاش بهینه. 12شکل ‏2 4: نتایج تئوری اثر زاویه مسیر بر سرعت متوسط انتقال. 13شکل ‏2 5: نتایج تئوری اثر ضریب اصطکاک بر سرعت متوسط انتقال. 15شکل ‏2 6: ارزیابی سرعت متوسط انتقال روی مسیر افقی 17شکل ‏2 7: ارزیابی تئوری طول موثر جهش روی مسیر افقی. 19شکل ‏2 8: ارزیابی تئوری ارتفاع ماکزیمم جهشی قطعه. 20شکل ‏2 9: بررسی حرکت قطعه بر اساس جهش قطعه. 21شکل ‏2 10: تعیین حساسیت به بار تغذیه کننده کاسه ای براساس آزمایش. 22شکل ‏2 11: اثر بار کاسه بر شتاب کاسه. 23شکل ‏2 12: منحنی پاسخ فرکانسی یک تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی. 24شکل ‏2 13: طرح دیواره دار و مسیر باریک. 25شکل ‏2 14: جهت دهی بلوک های مستطیلی در تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی. 26شکل ‏3 1: قطعات بکار رفته در آزمایش. 28شکل ‏3 2: جهت دهی قطعات فنجانی شکل. 29شکل ‏3 3: نمایش حالت استقرار طبیعی قطعات. 30شکل ‏3 4: سیستم جهت دهی آزمایشی. 32شکل ‏3 5: حرکت قطعه روی مسیر در ضمن آزمایش. 33شکل ‏3 6: اثر پله بر قطعه 7 34شکل ‏3 7: تحلیل سیستم جهت دهی. 35شکل ‏3 8: اثر ارتفاع پله بر بهره وری در قطعات 1 و2 و 3 و4 38شکل ‏3 9: اثر ارتفاع بهره وری در قطعات 5 و 6 و 7 و 8. 38شکل ‏3 10: اثر شکل قطعه بر بهره وری سیستم جهت دهی. 39شکل ‏3 11: تعیین i برای مقاطع با زاویه کم. 41شکل ‏3 12: اثر b0 بر مردود کردن قطعات 45شکل ‏3 13: اثر θ بر bs و bw 48شکل ‏3 14: اثر زاویه مقطع بر بازه کاری. 49شکل ‏3 15: سیستم جهت دهی تغذیه کننده کاسه ای 51شکل ‏3 16: قطعات مستطیلی روی مسیر. 52شکل ‏3 17: انرژی لازم برای تغییر حالت در یک منشور مربعی با شیب θ 53شکل ‏3 18: احتمال استقرار طبیعی برای منشور مستطیلی قائم. 54شکل ‏3 19: احتمال جهت دهی منشور مستطیل در مسیر یک تغدیه کننده کاسه ای. 56شکل ‏4 1: طراحی تیغه جاروب. 57شکل ‏4 2: طراحی قسمت باریک شده مسیر. 58شکل ‏4 3: طراحی داده های لبه بالا برنده سیستم جهت دهی. 59شکل ‏4 4: جهت دهی مجدد قطعه فنجانی. 60شکل ‏4 5: جهت دهی مجدد قطعه فنجانی. 60شکل ‏4 6: جهت دهی مجدد اجسام با ارتفاع کم. 61

تغذیه کننده وسیله ای است که تعدادی قطعه با حالات و موقعیت های تصادفی را در ورودی دریافت می کن و قطعات صحیح که درموقعیت از پیش تعریف شده قرار گرفته اند را در محدوده زمانی مشخص در خروجی تحویل می دهد . همانطور که در روشهای ساخت و تولی به سمت سرعت بالا و هوشمند شدن پیش می روند ، طراحی تغدیه کننده ها نی اصولی تر می شوند. اگر تغذیه کننده نتواند به سرعت برای قطعات جدید تنظیم شود از تغییر سریع محصول و آغاز سریع مونتاژ جدید جلوگیری خواهند شد. فرآیند موقعیت دهی قطعات به شکل مورد نظر و تغذیه آنها به صورت انبوه یکی از ابعاد مهم اتوماسیون مونتاژ می باشد . در روش های مرسوم مشکلاتی نظیر عدم انعطاف پذیریدر تغذیه قطعات مختلف، مشکل تجمع قطعات و تراکم آنها ، زمان زیاد تنظیم مجدد وجود دارند. در عصر تولید حاضر که تنوع سرعت در تولید یکی از پارامترهای مهم تولید است تغذیه انعطاف پذیر قطعات در انواع مختلف به صورت وسیعی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است.تغذیه کننده ها به دو دسته اصلی تغذیه کننده های ارتعاشی و تغذیه کننده های غیر ارتعاشی تقسیم می شوند . اغلب تغذیه کننده های غیر ارتعاشی برای تغذیه قطعات خاص و با یک خانواده بسیار محدود از قطعات طراحی می شوند. این قبیل تغذیه کننده ها بیشتر در تولیدات با حجم متوسط تا زیاد که تغییر در قطعات اندک است استفاده می شوند . تغذیه کننده های غیر ارتعاشی به دلیل طبیعت غیر انعطاف پذیری که دارند برای اتوماسیون تولیدات کم تا متوسط مناسب نیستند.تغذیه کننده های کاسه ای ارتعاشی رایج ترین وسایلی هستند که برای تغذیه و جهت دهی قطعات کوچک در فرآیند مونتاژاتوماتیک به کار می روند. این گونه تغذیه کننده ها توسط شرکت های متعددی ساخت می شوند و برای تغذیه هر نوع قطعه از قطعات الکترونیکی گرفته تا قطعات فلزی ریخته گری شده مورد استفاده قرار می گیرند. تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی از دو جزء اصلی کاسه راهنما و پایه ارتعاشی تشکیل شده است.تغذیه کننده های کاسه ای ارتعاشی یکی از پر کاربردترین گونه های تغذیه کننده کاسه ای جهت انتقال قطعات مهندسی کوچک می باشد. مطابق شکل 1 1 در این تغذیه کننده ها مسیر حرکتی که قطعات در طول آن جریان می یابند مارپیچ است و گرداگرد دیوار داخلی کاسه استوانه ای با عمق کم مستقر می گردند. کاسه معموات توسط 3 تا 4 عدد فنر صفحه ای که روی پایه ای سنگین محکم شده اند نگهداری می شود. ارتعاش توسط یک آهن ربای الکتریکی مستقر روی پایه به کاسه اعمال شده و سیستم نگهدارنده با مقید کردن حرکت کاسه منجر به ایجاد یک ارتعاش چرخشی حول محور قائم همراه با یک ارتعاش خطی قائم می گردد. این حرکت منجر می شود هر وسیله کوچک از مسیر مورب دچار یک ارتعاش کوچک با مسیر تقریبا مستقیم شده که با افق زاویه ای بیشتر ا زاویه مسیر حرکت می سازد قطعات در کاسه مستقر شوند حرکت ارتعاشی باعث می شود از روی مسیر حرکت به سمت خروجی در بالای کاسه جهش کنند قبل از بررسی مشخصات تغذیه کننده های کاسه ای ارتعاشی لازم است مکانیک انتقال ارتعاشی بررسی می شود . برای این منظور بهتر است حرکت قطعه برروی مسیر ارتعاش مستقیم تا حدودی شیب دار نسبت به افق در نظر گرفته شود.